Krásné citáty

 • „V životě je jen jediné štěstí, milovat a být milován.“
 • „Nenávidíte-li mě, těší mne to stejně, jako byste mě milovali, neboť je to důkaz toho, že nejsem lhostejný vašemu srdci.“
 • „Láska je nesmrtelná a činí všechny věci nesmrtelnými. Ale nenávist hyne každou minutu.“
 • „Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.“
 • „Miluji život, protože mi dal tebe. Miluji tebe, protože ty jsi můj život.“
 • Muž je jako koberec. Položte ho dobře hned napoprvé a můžete po něm šlapat celý život.
 • Mnohem těžší než dostat ženu do postele, je dostat jí ráno z postele.
 • Vrabec v hrsti není lepší, než holub na střeše. Většina lidí však nechce riskovat chytání holuba, proto se raději spokojí s vrabcem.
 • Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcech, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.
 • Nebojuj s tmou. Přines světlo.
 • Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.
 • Jeden z našich největších omylů je myslet si, že nám časem přibude něčeho jiného než roky a lenost.
 • Ženy nás už donutí, abychom byli šťastni.
 • Láska hory přenáší, ale s blbostí ani nehne.